Vítejte v horoskopu společnosti ALEGSA

click

Milostná kompatibilita: Střelec žena a Panna muž

Horoskop dává vazbě Střelce a Panny poměrně dobrou milostnou kompatibilitu. Tento vztah však bývá spíše letmý, tj. nemusí trvat příliš dlouho. Panny jsou samotářské,... , 2022-07-22

Horoskop dává vazbě Střelce a Panny poměrně dobrou milostnou kompatibilitu. Tento vztah však bývá spíše letmý, tj. nemusí trvat příliš dlouho.

Panny jsou samotářské, milují svou svobodu a jen tak se nezamilují... často dávají přednost práci nebo studiu před vztahem. Jediný způsob, jak se může vzdát svého staromládenectví, je zamilovat se, a Střelec má vlastnosti, které ho mohou přimět se zamilovat.

Žena ve znamení Střelce je velmi otevřená, společenská a přímá, což je opak Panny... což může být v rozporu s jeho způsobem bytí.

Celkově by tento vztah mohl být hezkou záležitostí, ale pravděpodobně krátkodobou.

Spojení Střelce a Panny

Střelec a Panna tvoří docela kompatibilní pár. Díky svému svěžímu pohledu na svět a láskyplné, něžné a milující povaze prožijí šťastný a vzrušující život.

Sdílejí však více než jen psychologické predispozice. Jedním z mála aspektů, které lidi reálně spojují, je podobnost vlastností, myšlenek, zásad a dalších aspektů. To platí i v tomto případě, zejména s ohledem na to, jak opatrný může být Střelec, když je skutečně zamilovaný.

Střelkyně je citlivá a starostlivá žena a neváhá se zapojit, když někdo potřebuje pomoc. Tato Panna by ji měla pochopit a podpořit.

Samozřejmě, že o tom často musí dlouze diskutovat, aby zjistili, zda je to něco, čemu stojí za to věnovat čas, nebo ne.

Jednou z mnoha dalších věcí, které mají společné, je sklon k extrémní upřímnosti, která se někdy může vymstít, pokud je zraňující. Na tento bod si dejte pozor, protože může pár rozdělit.

Protichůdné znaky

Kompatibilita Panny a Střelce má diametrálně odlišné prvky. Jak Panna, tak Střelec však mají potenciál k růstu, pokud využijí své silné stránky. Přízemní zemská znamení touží po stabilitě a chtějí zapustit kořeny. Oproti tomu dobrodružná ohnivá znamení touží po možnosti objevovat, rozvíjet se a expandovat do nových oblastí. Konflikt může nastat, pokud jeden z vás chce nezávislost a druhý touží po stálosti. Ohnivé znamení se bude cítit uvězněné v představě bílého plotu, zatímco zemské znamení se nikdy nedokáže uvolnit tváří v tvář neustálým změnám a překvapením. Pokud se však naučíte chápat své rozdíly, budete schopni přinést to, co chybí tomu druhému. Partner v zemském znamení poskytne předvídatelnou základnu, ke které se může světské ohnivé znamení vrátit. Na oplátku se zemské znamení vyhne znehybnění díky sklonu ohnivého znamení k rozvoji a přizpůsobení.

 

V tomto článku o kompatibilitě Panny a Střelce také odhalujeme, že zemská znamení jsou smyslná a praktická a jejich přízemní přístup může pomoci impulzivním ohnivým znamením. Ohnivé znamení se může naučit zpomalit a užívat si čas strávený s partnerem, místo aby spěchalo za další velkou věcí. Ohnivé znamení může také pomoci zemskému znamení více riskovat v životě. Vezměme si svět přírody: země může oheň udusit, zatímco oheň může zemi rozpálit. Abyste však mohli rozdělat oheň a využít jeho tvůrčí potenciál, potřebujete stabilní půdu pod plameny.

Panna - Střelec zvěrokruhová kompatibilita

Zatímco VIRGO se zajímá spíše o základní věci, SAGITTARIUS se zajímá spíše o širší souvislosti. VIRGO má tendenci upozorňovat na problémy konkrétních prvků dané okolnosti, zatímco SAGITTARIUS dává přednost diskusi o celku, o velkém obrazu, před praktickými nuancemi. Tyto rozdílné techniky se mohou vzájemně doplňovat. Někdy jsou také náchylní ke střetům, zejména když VÁHY věří, že se detaily vyřeší samy, a PANNY by prostě měly více věřit procesu. Panna má sklon trávit tolik času analýzou drobností, že přehlíží celkový cíl jinak vynikajícího plánu. SAGITTARIUS naopak může vyžadovat hloubkové zkoumání VIRGO, ale může se zdráhat to připustit.

 

Pozitivní je, že můžete spolupracovat se Střelcem, který přináší vizi a podnikatelského ducha, a s Pannou, která přináší praktické vedení, schopnosti a talent. Nicméně SAGITTARIUS bude občas podrážděn malicherností a kritikou VIRGO, zatímco VIRGO bude občas frustrován leností SAGITTARIUS v myšlení nebo jednání. K vyřešení těchto problémů bude zapotřebí hodně humoru, trpělivosti a uznání vašich skutečných rozdílů.

 

Kompatibilita Panny a Střelce je založena ještě na jednom faktoru. Obě znamení jsou v horoskopu považována za mutanty. Tato vlastnost označuje schopnost přizpůsobit se měnícím se okolnostem, relativně bezbolestné přizpůsobení se změnám. Rozdíl mezi manželi však spočívá v tom, že Střelec neustále vyhledává nové zážitky a dbá na to, aby jeho život nestagnoval. Panna touží po stabilitě, ale v takovém případě je ochotna přizpůsobit se potřebám druhých. V tomto případě jde o chladnou kalkulaci: pokud změny slibují příjemné odměny, rádi se smíří s nepříjemnostmi, které změna přináší.

 

Znaky v životě předávají různá poselství a jsou založeny na různých hodnotách. Střelec má sklon "myslet" srdcem, jedná impulzivně podle svých citových pohnutek a cestuje na místa, kde může získat kvalitativně nové dojmy. Je spravedlivý a pravdivý k sobě i k ostatním a jeho skutečným cílem je sebezdokonalování a seberealizace. Zástupce Merkuru směřuje veškeré své jednání k dosažení pocitu bezpečí. Toho je dosaženo sebeovládáním a kontrolou druhých. Dlouhodobé plánování, pečlivost a korektnost, pečlivý výběr kompatibilních lidí a projev chladnokrevnosti a nezávislosti - to je podstata Panny. Kompatibilita horoskopů Panny a Střelce slibuje zajímavé, i když ne vždy tvrdé vztahy, které prospějí rozvoji obou stran.

Kompatibilita lásky mezi Pannou a Střelcem

Pokud jde o milostnou kompatibilitu mezi Pannou a Střelcem, mějte na paměti, že Střelci jsou živí lidé, kterým se daří v atmosféře radosti a optimismu. Překypují vitalitou a vášní a mají jedinečný pohled na život. Cestují životem a hledají pravdu. Navzdory své vrozené odvaze jsou to agresivní zvířata. Střelci jsou cestovatelé a dobrodruzi, kteří milují svět a přírodu. Jejich primární povaha často vyvolává fyzické konflikty s ostatními. Nesnaží se skrývat své pocity a to, co sdělují, je prostě přirozený proces, který tyto tvory formuje. Díky životu naplněnému četnými zkušenostmi dosáhli světské moudrosti. Je těžké sdělit Střelci něco, co ještě neví. Jejich způsob myšlení je mnohostranný. Právě to je pro Střelce hnací silou jejich touhy po poznání.

 

Střelec věci příliš zjednodušuje a přikrášluje, což Pannu rozčiluje. Panny nesnášejí v komunikaci zobecňování a přehánění. Když Střelec něco předkládá Panně, je lepší, když své tvrzení podepře fakty. Pro Pannu je výhodou vědět, že Střelec je nutkavě pravdomluvný. Panny mohou být podrážděné z toho, že musí poslouchat upřímnou realitu Střelce o sobě samých. Na druhou stranu Střelce těší objevování nových skutečností, které potvrzují jejich vizionářský pohled na existenci. Panna postupně oceňuje spontánní nadšení a výstřelky Střelce. Střelec se brzy naučí neposmívat se Panně za její neutuchající snahu vše analyzovat a kvantifikovat ve snaze dosáhnout dokonalosti. Pokud se trpělivě a vytrvale soustředí na vztah, mohou se s ním vypořádat opravdu co nejlépe.

 

Astrologové neposkytují konkrétní předpovědi o milostné kompatibilitě Panny a Střelce, protože jejich setkání se mohou nečekaně zvrtnout. Buď mají o sebe vzájemný zájem, nebo k sobě chovají nepřátelství. Nikdy si však nebudou lhostejní. V první formě se dvojice nejspíše sbližuje intelektuálně, protože je to poutavý rozhovor. Střelci se chovají asertivněji a dávají najevo své nadšení a zájem. Panna je ve vztahu zdrženlivější až frigidní, což jen posiluje zájem druhé poloviny.

 

Míra kompatibility Panny a Střelce ve vztazích závisí výhradně na jejich vlastních horoskopech a horoskopech narození. Jejich rozdílné světonázory, životní styly a odlišné vlastnosti budou vyžadovat, aby manželé prokázali vzájemnou toleranci a přijetí, stejně jako ochotu ke kompromisům a schopnost vyjednávat. Je nepravděpodobné, že by se chtěli obětovat, vzdát se osobních aspirací a rychle se rozptýlit. Pokud však k sobě Panna a Střelec chovají upřímné a hluboké city, mají velkou šanci vytvořit krásné a silné partnerství, v němž budou obě strany vynikat ve vzájemný prospěch.

Rodinná kompatibilita Panny a Střelce

Kompatibilita Panny a Střelce v rodině umožňuje přátelskou komunikaci. Mají mezi sebou mnoho plodných výměn. Jsou si podobnější, než si ostatní myslí, zejména po intelektuální stránce. Ačkoli je Panna více zavedená, oba se rádi toulají světem a hledají dobrodružství. Střelec touží po společnosti při svých globálních dobrodružstvích a nikdo není lepším společníkem než Panna, protože společně mohou nejen vidět, ale také analyzovat. Panna je schopna naučit Střelce trpělivosti, etiketě a zdvořilosti prostřednictvím svých okouzlujících zkušeností, zatímco Střelec učí Pannu otevřenosti a větší toleranci. Se Střelcem začíná Panna pociťovat, že jí padají okovy, a osvobozuje se od svých perfekcionistických ideálů.

 

Kompatibilita Panny a Střelce má mnoho barev, protože oba jsou jen dvě rovnoběžné linie, které mohou cestovat společně, ale nikdy se neprotnou.

 

Jako přátelé, sourozenci a kolegové si mohou užít spoustu zábavy a navzájem se od sebe hodně naučit. Nikdy si navzájem nekonkurují, protože jejich hodnoty a motivace jsou natolik odlišné, že si nikdy nepřekážejí. Obchodní partnerství může být v těchto dvou oblastech úspěšné pouze tehdy, pokud sleduje něco oboustranně výhodného pro obě strany.

 

Jako milenci a manželé mají značné potíže při rozhodování o sobě navzájem v páru.


Já jsem Alegsa

Již více než 20 let se profesionálně věnuji psaní horoskopů a svépomocných článků.

Dnešní horoskop: Střelec
Dnešní horoskop: PannaSouvisející štítky