Vítejte v horoskopu společnosti ALEGSA

click

Láska Kompatibilita: Panna žena a Váhy muž

Podle horoskopu je pouto mezi Pannou a Vahou dobře milostně kompatibilní. Vztah ženy v Panně a muže ve Vahách je dobrý, ale bývá krátkodobý. Muž ve znamení Vah... , 2022-07-22Podle horoskopu je pouto mezi Pannou a Vahou dobře milostně kompatibilní.

Vztah ženy v Panně a muže ve Vahách je dobrý, ale bývá krátkodobý.

Muž ve znamení Vah je inteligentní, jednoduchý, přízemní a optimistický, což žena v Panně miluje.

Virginie je velmi dobrá hospodyňka, šetrná, upřímná a velmi věrná. Muž ve znamení Vah se s ní může cítit velmi dobře.

Mezi Váhami a Pannou existuje mírná sexuální přitažlivost, ne příliš silná, ale ani slabá; dobré je, že tato přitažlivost trvá delší dobu.

Pro dlouhodobé trvání páru je důležité, aby byl romantický a něžný, což žena ve znamení Panny potřebuje nejvíce.

Spojení Panny a Váhy

Může se z nich stát skvělý pár, pokud se oba trochu obětují a ustoupí svým prvotním nutkáním, když mluvíme o sklonu Panny být příliš upřímná a přímá, zatímco Váhy očekávají, že druhý převezme veškerou odpovědnost.

Pokud se o tyto maličkosti postarají a nedojde k žádným podobným situacím, mohou naplno žít sen o vznešeném a úžasném vztahu.

Oba jako by byli zrozeni pro milenecký vztah v romantickém smyslu, protože každý z nich má zvláštní smysl pro to, aby se zaměřil přesně na to, co by mohlo toho druhého maximálně ovlivnit.

Jako by přesně viděli, jaké jsou jejich touhy a jaké jsou jejich nejskrytější touhy. Váhy jsou také srdcem umělci a snaží se ve všem kolem sebe najít krásu a estetický lesk, takže jejich partner je přirozeně spokojený.

Nyní k nevýhodám a nedostatkům, které tyto dva modely mají a které mohou způsobit určité dočasné či jiné problémy. Za prvé, tendence Panny říkat přesně to, co si myslí, může být pro citlivé uši Vah příliš tvrdá.

Zároveň Panna nesnese, že její partner odmítá žít přítomností a převzít za ni odpovědnost. Cítí se ztracená, nemilovaná a nedoceněná, což by se nikdy nemělo nikomu stát.

Překážky tohoto vztahu

Kompatibilita mezi Váhami a Pannou může dobře prosperovat i po několika překážkách. Váhy ovládá Venuše, planeta lásky a krásy. Váhy si v životě cení jemných věcí a kladou důraz na vzhled. Váhy jsou také spojeny s řeckou bohyní Themis, která je známá svými vazbami na Venuši a Afroditu, což dává smysl, protože Váhy jsou pod vládou Venuše.

 

Váhy jsou jediným znamením zvěrokruhu, které je symbolizováno předmětem-váhou. Představuje rovnováhu, harmonii a spravedlnost. Hledají rovnováhu ve všech aspektech svého života. Chtějí také spravedlnost a to, aby byl vyslyšen lidský hlas, ale opovrhují konfrontací a nepříjemnými situacemi a udělají vše pro to, aby se jim vyhnuli.

 

Váhy jako vzdušné znamení jsou od přírody milovníci lidí. Mají rádi luxus a budou se snažit vytvořit prostředí, které je k němu příznivé. Jsou to rození vůdci, protože jsou kardinální znamení. Jsou to roztomilá, skvělá konverzační a společenská stvoření.

 

Merkur, planeta komunikace a moudrosti, vládne Panně. Panny jsou výkonné, spolehlivé, zkušené komunikátorky a mistryně úkolů. Přestože si neustále všímají potenciálu druhých, mohou být také příliš kritičtí a nároční.

 

Pannu představuje panna nebo žena, která symbolizuje plodnost, úrodu a moudrost. Symbol připomíná písmeno "M" s mírným zakřivením, které pravděpodobně představuje střeva. Jak naznačuje symbol Panny, Panny se jen zřídka pouštějí do náhodných vztahů. Jsou skromní a hledají silné citové pouto a intimitu s oddaným partnerem.

 

I když se prvky neshodují, může vztah Panny a Vah fungovat docela dobře. Panna je "služebné" znamení zvěrokruhu, je pečlivá, metodická a perfekcionistická. Váhy jsou znamením zvěrokruhu "mám vztah", jsou analytické, společenské a spravedlivé. Dlouhodobý vztah (kromě vztahu mezi rodiči a dětmi) je zcela možný. Váhy jsou kardinální znamení, které vede prostřednictvím spolupráce, zatímco Panna je proměnlivé znamení, které spojuje prostřednictvím služby a pomoci.

Kompatibilita Vah a Panny: názor odborníka

Váhy těží z exaltace Saturna a jejich touha být spravedlivý je často více než zřejmá. Kdyby tomu tak nebylo, Panna by okamžitě odmítla vše, co řeknou. Panuje mezi nimi značné napětí, protože si nejsou vědomi primární povahy toho druhého. Nejde ani tak o důvěru, ale když se usadí prach, stane se jí. Stydlivé a introvertní Panně nelze vysvětlit, proč jsou Váhy tak neústupné v otázce transparentnosti. Ještě méně dokážete vysvětlit, proč váš vztah vyžaduje tolik pozornosti nebo proč váš partner ve znamení Vah flirtuje s každým, kdo se zdá být slušný. Na druhou stranu Váhy nedůvěřují náladovosti Panny a vnímají partnerův strach se vyjádřit, jako by něco skrýval.

 

Dokážou spolu komunikovat perfektně, pokud diskutují o odpovědnosti a závažných životních otázkách, jako je volba povolání a příjmů. To je může udržet v poměrně dobrých vztazích po dlouhou dobu, zejména pokud mají společné profesní zájmy nebo touhu si vzájemně pomáhat při vzdělávání či jakémkoli postupu. I když se budou hádat o citový kontakt, budou si ještě nějakou dobu rozumět. Oba dáváte přednost racionálnímu rozhodování a rozvážnému chování.

 

Pravé emoce se však nakonec u jednoho z těchto partnerů projeví a může se stát, že komunikace mezi nimi přestane být možná. Když jeden z nich čelí osobnímu problému, druhý jako by ustrnul a ztratil schopnost soucitu nebo intimity. Problémem je, že jejich vztah je založen na duševním spojení, což jim brání mít se skutečně rádi a v kritické chvíli si říct vlídné slovo.

Kompatibilita Váhy - Panna: Z hlediska lásky

Když Panna a Váhy tvoří milenecký pár, může to být jako skládání dvou dílků puzzle.

 

Každý se točí kolem druhého a zapadá na své místo. Obě znamení hledají ve svých vztazích stabilitu a sdílejí ocenění krásy a kultury. Jsou schopni spolupracovat a efektivně pracovat, protože jejich motivace jsou podobné. Vztah mezi Pannou a Váhami může začít pomalu, ale bude se zrychlovat, jakmile si oba vybudují vzájemný respekt.

 

Vztah mezi Pannou a Váhami může začít pomalu, ale jakmile si oba partneři vytvoří vzájemný respekt, zrychlí se.

 

Jak Panny, tak Váhy mají rády povrchní radosti a jsou sběratelkami porcelánu, umění a fotografií. Mají také rádi divadlo a všechny formy uměleckého vyjádření. Obě znamení si cení praktičnosti a potěšení, které se různými způsoby doplňují. Panna oceňuje šarm a diplomacii Vah a Váhy mohou být prostředníkem, když není po jejich. Váhy obdivují posedlost Panny pořádkem a s ním spojenými hmotnými odměnami. Kromě toho jsou Váhy a Panny ochotné a schopné zvážit protichůdné názory v argumentaci a spolupracovat při rozhodování na základě faktů.

 

Když však dojde na emoce, tyto dva se střetnou. Jejich vztah může skončit jednoduše proto, že mají potíže se sdělováním svých emocí. Nikdo nebude řešit nedostatky v tomto vztahu mezi Pannou a Váhami. Všechny páry mají neshody, a pokud/pokud Panna a Váhy dospějí do tohoto bodu, výsledek bude katastrofální: Váhy se stanou manipulativními a pasivně agresivními, zatímco Panna bude značně kritická a odsuzující. Pokud si jeden druhého nebo vztahu dostatečně váží, budou problémy řešit racionálně. Vztah mezi Pannou a Váhami může být úspěšný pouze tehdy, pokud jsou obě strany ochotné se od sebe navzájem učit.

 

Jejich citové pouto je chatrné, protože se ocitli v neobvyklém soužití. Žádný pár není náchylnější k citovému odloučení než tito dva, což může vést k velké nespokojenosti na obou stranách, přičemž ani jeden z nich není schopen vztah ukončit.

 

Panna je znamení, v němž se nachází Venuše; Venuše je vládkyní Vah a planetou, která spolu s Měsícem reprezentuje naše emoce. Hodnota a stabilita emocí, které musí Váhy objevit, jako by se vytratily, když do hry vstoupí racionální Panna. Váhy se okamžitě přizpůsobí očekáváním svého partnera a snaží se být racionálnější, než ve skutečnosti jsou. Postupem času se v nich nahromadí emoce, které vytěsnili, a znovu se vynoří v nekontrolovatelné vlně. Citovou povahu Vah nelze nijak ovládat, což oba během tohoto vztahu zjistíte.

Kompatibilita mezi Váhami a Pannou: V rodinné sféře

V manželství je kompatibilita Panny a Vah poměrně rozporuplná. Jejich životní pozice jsou neslučitelné: zástupce Venuše touží po pozornosti, vřelosti a romantice. Vyžaduje neotřelé dojmy a živé emoce. Život podle pravidel režimu, jako v kasárnách, se zdá být pro Váhy, které si cení svobody, těžkou zkouškou. Panna naopak nemá na péči o partnera čas: raději bude pracovat a zlepšovat svou finanční situaci, než aby věnovala drahocenný čas "něžnosti telete". Jeho láska je stabilní a jeho postoj k partnerce je správný, ale dává najevo, že je funkční tím, že poskytuje peníze, stravu a spánek. Je potřeba pomoci? Pomohla. Co ještě potřebuje? Její citová apatie způsobuje, že nedokáže pochopit partnerovu potřebu citů a náklonnosti.

 

Váhy, kterým se doma nedostává žádoucí pozornosti, ji hledají ve společnosti. Tato skutečnost přispívá k jejich častým absencím a panovačná Panna nebude Aristovi po chuti. Je možné, že mezi nimi kvůli tomu dojde k vážným hádkám. Je jisté, že nebudou křičet ani se prát.

 

Všechny aspekty jejich vztahu se vyjasňují prostřednictvím jednání. Aby se zvýšila jejich kompatibilita v rodinném životě, musí se Panna a Váhy přizpůsobit jeden druhému, smířit se s vlastnostmi svého partnera a bezpodmínečně je přijmout. Je to těžké, ale je to možné, pokud je váš domov naplněn láskou.

Já jsem Alegsa

Již více než 20 let se profesionálně věnuji psaní horoskopů a svépomocných článků.

Dnešní horoskop: Váhy
Dnešní horoskop: PannaSouvisející štítky