Vítejte v horoskopu společnosti ALEGSA

Objevte temnou stránku Panny: odhalené tajemství

Znamení Panna, mistři konstruktivní kritiky, pociťují hlubokou frustraci, když jsou jejich rady, poskytnuté s nejlepším úmyslem, ignorovány....
30-04-2024 11:45 1. Podrázění Panny, stručně řečeno
 2. Vedení a reflexe
 3. Je těžké vidět Pannu rozzlobenou
 4. Co vyvolává vztek u Panny
 5. Výzva k trpělivosti Panny
 6. Odměna podle Panny
 7. Obnovení harmonie s Pannou


Během mé kariéry jako astroložka a psycholožka jsem měla možnost setkat se s fascinujícími lidmi, z nichž každý nese bohaté a složité vnitřní světy.

Mezi nimi mě vždy zvlášť zaujali ti narození pod znamením Panny:

Jsou pečliví: na první pohled je jejich pečlivost, oddanost a neustálé hledání dokonalosti obdivuhodné. Nicméně, jako ve všech příbězích, které stojí za vyprávění, existuje i druhá strana mince.

Povím vám o pacientce, která se jmenovala Ana: byla Panna naprosto až po kost, Ana byla ztělesněním organizace a efektivity. Její dům vypadala jako vytržený z časopisu, její profesní život byl bezchybný a její rutiny byly tak přesné, že by mohly být synchronizovány s atomovým hodinkem.

Ale za tímto jasným povrchem se skrývala hluboká úzkost z chaosu a téměř paralyzující úroveň sebekritiky. Později v tomto článku prozkoumám více tento nedostatek, který se může stát velkým problémem u lidí narozených pod znamením Panny.

"Je to, jako bych nikdy nedokázala udělat dost," svěřila se mi během jedné seance, téměř pláčíc.

A tady leží jeden z nejtemnějších aspektů tohoto znamení: jejich vlastní náročnost se může stát jejich nejhorším nepřítelem.

Dokonalost se stává nejen cílem, ale i osobní vězení.

Další charakteristika - méně známá u Pann, ale stejně výzvědná - je jejich tendence tvrdě soudit ostatní lidi.

Tento případ je o dalším pacientovi, který byl narozen pod znamením Panny a jmenoval se Marco, tato charakteristika se projevovala v jeho mezilidských vztazích. Byl také výborným zástupcem Panny, Marco byl neuvěřitelně pozorovatelem a analytikem, ale měl tendenci být nadměrně kritický k cizím nedostatkům, aniž by si uvědomoval destruktivní účinek, který to mělo na jeho blízké.

Tento nedostatek se může projevit i v partnerských vztazích, které může mít Panna na toxické úrovni. Proto je důležité rozpoznat, zda máte před sebou toxickou osobu či nikoliv.

V tomto případě vám doporučuji přečíst si tento článek:

Jak rozpoznat, zda je váš partner toxický

Klíčem je rozpoznat tyto méně žádoucí charakteristiky, abychom nad nimi mohli vědomě pracovat. Pro Panny jako Ana a Marco bylo naučit se uvolnit kontrolu, přijmout nedosažitelnost dokonalosti a cvičit soucit jak s sebou samými, tak s ostatními, transformační změnou.

Každé znamení má své stíny; poznání těchto stínů nám dává moc je čelit a překonat.

Na této zodiacální cestě k sebepoznání a osobnímu rozvoji objevujeme, že i uvnitř temné stránky jsou cenné lekce čekající na odhalení.

Doporučuji vám proto pokračovat v čtení, abyste lépe porozuměli temné stránce Panny...Podrázění Panny, stručně řečenoZde je shrnutí nejčastějších důvodů, proč se Panna naštve a může projevit svou temnou stránku...

- Důvody rozčílení: Když cizí činy stanoví hranice. Buďte velmi opatrní!

-Mají obtíže tolerovat: Ty, kdo jsou neukáznění, líní nebo pomalí: Nesnášejí je!

-Způsob reakce: S pasivní agresí a odstupem.

-Jak to napravit: Nabídnutím opravdových omluv a prokázáním změny skutky.

Tohle je shrnutí, jak se chová Panna a jak je uklidnit, ale pokračujte v čtení, ještě je mnoho věcí, které lze říci o tomto znamení zvěrokruhu.

Více o Panně můžete přečíst v tomto článku:

Zjistěte, proč jsou Panny závislé na práci a utrpení


Vedení a reflexeExterně se narození pod znamením Panny jeví jako diskrétní a s pozoruhodnou rozvahou, ale uvnitř hoří intenzivní vášeň.

Osoby narozené pod znamením Panny, bez ohledu na jejich dekanát, jsou přirozeně analytické, pečlivé a vždy hledají dokonalost.

Skutečně vynikají tím, že jsou nejvíce organizovaní ze všech znamení zvěrokruhu. Pro ně je dokonalost jediným přijatelným standardem pro spolupráci.

Panny neustále usilují o zalíbení těch kolem sebe a toto může vést k tomu, že nejsou úplně autentičtí se svými přáteli, protože se příliš zaměřují na cizí nedostatky.

Skutečně, tyto vlastnosti Pann mohou být pro jejich partnerské vztahy velmi náročné. Často není snadné porozumět chování Panny, když je ve vztahu.

Pokud je to váš případ, doporučuji vám přečíst si tento článek:

Znamení Panna ve vztazích a rady k lásce

Lidé narození pod znamením Panny nacházejí uspokojení v rolích, které nemusí nutně zaujímat vůdčí pozici; což jim umožňuje působit jako asistenti nebo v úkolech, které možná nedostatečně hodnotí jejich sebehodnotu.

Tyto osoby nacházejí klid v neustálém stavu osobního napětí, které je doprovázeno touhou ovládat prostředí, aby poskytly optimální podmínky jak pracovně, tak doma pro své blízké.

Jejich snaha udržet vše neposkvrněně uspořádané může vyvolat občasné posměšky od ostatních; nicméně to nezmenšuje jejich štěstí při užívání si relaxačních okamžiků.

Lidem narozeným pod znamením Panny je obtížné pochopit, že nemohou ovládat vše. To může vést k úzkostem, nervozitě a u těch nejcitlivějších jedinců k nízké sebeúctě, protože věří, že nemají dostatečnou schopnost spravovat své životy.

Pannám je vlastníjejich trpělivost, protože zřídka projevují hněv otevřeně nebo rychle odhalují své hluboké emoce.

Mají problém vyjádřit negativní pocity a raději zpracovávají veškeré nespokojenosti vnitřně, než je překonají.

Ale pokud je někdo hluboce zraní, mohou se trvale vzdálit, aniž by snadno našli prostor pro odpuštění.


Je těžké vidět Pannu rozzlobenouPodobně jako lidé narození ve znamení rakoviny, mají pasivně agresivní styl vyjádření nespokojenosti: raději mlčí a ignorují než se s problémy přímo vypořádávají.

To vysvětluje, proč raději uvolňují svůj hněv daleko od ostatních, vyhýbajíce se tak emocionální přetíženosti.

Díky své obvyklé klidné povaze jsou považováni za uklidňující útočiště, i když se mohou také frustrovat kvůli vlastním silným emocím.

Pro panny je těžké zapomenout a odpustit závažné urážky, které byly spáchány proti nim. Proto by přátelé měli pochopit, že získat jejich důvěru zpět po ztrátě může být obtížné.

Pokud uvidíte pannu rozzlobenou, znamená to, že situace ji přerostla.

Pokud je však osoba narozená ve znamení panny rozzlobená každý den, už to není součástí jejich osobnosti ani charakteristiky jako znamení zvěrokruhu. Je tu něco vnitřně, co je potřeba vyřešit.


Co vyvolává vztek u PannyJe důležité si pamatovat, že Panny mají intenzivní povahu a jejich hněv se vyvíjí uvnitř nich. Pokud někdo chce naštvanět, jednání chaoticky a překvapivě je strategií.

Například přeuspořádat nábytek bez varování nebo bez jasným plánem může aktivovat jejich potřebu kontroly. To může vyvolat hněv Panny.

Lidé narození pod znamením Panny jsou přirozeně precizní, vždy připraveni upravit své prostředí.

Rychle si všímají nedokonalostí a mají problém být spokojeni, pokud věci nejdou tak, jak očekávali, což je činí náchylné k rozčilení kvůli zjevným chybám.

Mají ostrý smysl pro dobro a zlo, což je činí snadno podrážděnými. I tak se omezují, aby negativně neovlivňovali ty kolem sebe.

Přirozeně jsou lidmi a mají své meze, než se nahromaděná bolest změní v emocionální výbuch směrem k ostatním.

Mohou chovat zášť vůči lidem, kteří v minulosti vyvolali jejich hněv po rozsáhlá období. Z tohoto důvodu nevěřte, že Panna reaguje pouze na nedávné události: důvod může být velmi vzdálený v čase.

V této fázi vám také doporučuji přečíst si jeden z těchto dvou článků, které by vás mohly zajímat o Panně:

Muž Panna ve vztahu: jak ho pochopit a udržet ho zamilovaného

Žena Panna ve vztahu: Co od ní očekávat


Výzva k trpělivosti PannyNarození pod znamením Panny mají hluboký odpor k chaosu a nepořádku, který se rozšiřuje od fyzického rozptylu objektů až po nejintimnější sféry jejich života.

Obzvláště nesnášejí slyšet vulgarismy na veřejných místech a pozorovat hrubé chování při jídle. Stručně řečeno, nedostatek elegance u nich vyvolává odpor.

Také pociťují velký nepohodlí při příliš přehnaných veřejných projevech náklonnosti směřovaných k nim.

Obvykle reagují s velkým rozčarováním na akce, které zkoušejí charakteristické vlastnosti jejich zvěrokruhu. Proto je důležité znát jejich charakteristiky, abyste věděli, jak s nimi zacházet.

Další specifické věci, které je obtěžují:

* Dotknutí se jejich věcí bez povolení.

* Přerušení během rozhovoru.

* Cítit se podhodnoceni nebo posuzování.

* Dostávat nežádané rady.

To nejhorší, co můžete udělat někomu narozenému pod znamením Panny, je je podvést, takže si přečtěte:Odměna podle Panny- Panny a páni Panny jsou známí svou trpělivostí a disciplínou, což znamená, že ztráta klidu není pro ně snadná.

- Pokud se cítí vyprovokovaní, mohou věnovat hodně času pečlivému přemýšlení o svých odvetách tichým a pevným způsobem.

- Jakmile se rozhodnou jednat pomstychtivě, je nemožné je ovládnout a svou pomstu provedou dříve nebo později.

- Raději se vyhýbají stát se středem pozornosti při hledání pomsty a mohou se rozhodnout úplně ignorovat ty, kteří je urazili.

- Způsob, jakým vykonávají svou pomstu, se může projevit skrze jemné poznámky nebo zmatené postoje.

- Nejefektivnějším způsobem, jak se smířit s Pannou, je upřímná omluva v psané formě.

- Jejich pozornost k detailům zvláště září, když se snaží potrestat své nepřátele v rámci propracovaného plánu.

Můžete si také přečíst:

Co je nejvíce obtěžujícího na znamení Panny?
Obnovení harmonie s PannouNarození pod znamením Panny se mohou jevit jako velmi nekompromisní a mohou mít pocit pomsty. Pokud cítí, že byli zraněni, získání jejich náklonnosti může být velmi obtížné. Je klíčové jim písemně sdělit, že mají úplně pravdu.

Když žádáte o jejich podporu, cítí se více oceněni a pociťují kontrolu nad situací. Nejsou příznivci obdržení dárků jako způsobu omluvy; mají tendenci se dívat na celkovou situaci a považují za nedostatečnou autenticitu gest, do kterých nebylo vloženo osobní úsilí.

Tito jedinci mají tendenci dramatizovat při očekávání omluv, což znamená, že touží po několika úvodních slovech, než budou ochotni odpustit.

Následně pečlivě vypočítají, kdy se k vám obrátit a připraví se mentálně na to, co má přijít.

Ve svých omluvách se mohou zdát trochu nucení. Pro ty narozené pod znamením Panny je obvykle důležitější projevit se skutky než samotnými slovy.

Velmi si váží úsilí o uspořádání svého životního prostoru. Nicméně, jejich chaos má svou vlastní strukturu; je tedy třeba být opatrný při přeuspořádávání jejich věcí.

Pro nalezení svého vnitřního míru jedinci Panny preferují hluboké nádechy a udržování klidu. To je můj velký tip pro Panny: je to nejlepší způsob, jak se uklidnit.

Tyto dva články by vás mohly zajímat:

Jsou muži Panny žárliví a mající sklony k vlastnictví?

Jsou ženy Panny žárlivé a mající sklony k vlastnictví?Přihlaste se k odběru bezplatného týdenního horoskopu


Beran Blíženců Býk Kozoroh Lva Panna Rak Ryby Štír Střelce Vah Vodnář

 • Jaký  je zvěrokruh Panny v lásce? Jaký je zvěrokruh Panny v lásce?
  Panny chtějí, aby je jejich partner považoval za užitečné. Toto znamení si získává spíše intelektem než vášní. Toto znamení si může vzít veškerý čas na to, aby se ro
 • Je  žena zvěrokruhu Panna opravdu věrná? Je žena zvěrokruhu Panna opravdu věrná?
  Ženy ve znamení Panny bývají věrné, ale potřebují, aby byl jejich partner psychicky náročný, jinak se začnou nudit. Tato žena raději opustí svého partnera, než ab
 • Tipy,  jak se zamilovat do ženy zvěrokruhu Panna Tipy, jak se zamilovat do ženy zvěrokruhu Panna
  Žena ve znamení Panny je kritická, pracovitá a má velký smysl pro povinnost. Vždy byste jí měli vytvořit prostor klidu, míru a stability, protože má tendenci dělat s
 • Obecná  charakteristika zvěrokruhu Panny Obecná charakteristika zvěrokruhu Panny
  UMÍSTĚNÍ: šesté PLANETA: Merkur ELEMENT: Země KVALITA: proměnlivá ZNAČKA: Bohyně zemědělství a Panny Marie PŘÍRODA: Ženská SEZÓNA: Léto BARVA: Rust oran
 • Osobnost  ženy zvěrokruhu Panna Osobnost ženy zvěrokruhu Panna
  Žena ve znamení Panny je výjimečná svou existencí; je to krása i inteligence, což je barbarská kombinace pro ženu, která se snaží najít dokonalost v nedokonalém světě. Žen

ALEGSA AI

AIS asistent vám odpovídá během několika sekund

Asistent umělé inteligence byl vyškolen s informacemi o zvěrokruhu, kompatibilitě znaků, vlivu hvězd a vztahů obecně


Já jsem Alegsa

Již více než 20 let se profesionálně věnuji psaní horoskopů a svépomocných článků.

Dnešní horoskop: Panna


Přihlaste se k odběru bezplatného týdenního horoskopu


Získejte každý týden ve svém e -mailu horoskop a naše nové články o lásce, rodině, práci, snech a dalších zprávách. Neposíláme spam.
Související štítky

Hledejte svůj zvěrokruh, kompatibility, sny