Vítejte v horoskopu společnosti ALEGSA

click

Proto by si Panny měly dávat pozor, koho si pustí do života.

Jste-li Panna, máte v povaze být extrémně loajální. Ujistěte se, že svou energii nerozdáváte nesprávným lidem.... , 2020-05-24Jste-li Panna, máte v povaze být velmi loajální. Možná jste v některých věcech vybíraví, ale jakmile jste obklopeni svým kmenem, máte tendenci se ho držet, i když už to nemá smysl. Někdy jste loajální až do morku kostí. Může způsobit, že budete dlouho setrvávat ve škodlivých nebo omezujících vztazích, v práci a v rodině.

To je něco, čeho byste si jako Panny měli být vědomi. Ujistěte se, že svou energii nerozdáváte nesprávným lidem. Jako zemské znamení jste velmi pevně usazeni na zemi a díky své pracovitosti dokážete téměř vše, co si usmyslíte. Někdy vás však mohou brzdit lidé, kteří nemají na srdci vaše nejlepší zájmy.

Jste pracovití a záleží vám na ostatních, což z vás lidé vycítí. Mohou se snažit (ať už vědomě, nebo nevědomě) udržet vás v pasti nebo s vámi manipulovat ve vztahu či v pracovním týmu, protože jim vaše přítomnost v životě přináší spoustu výhod, ale možná na oplátku nepřispívají tolik, kolik byste si zasloužili. Panny mají skutečně tendenci vidět v druhých to nejlepší a mohou mít problém pochopit, že ostatní lidé jsou schopni takového chování. Vztahy by měly být vzájemným dáváním a přijímáním po fyzické, psychické i emocionální stránce, a pokud tato vzájemnost není naplněna, možná byste měli zvážit jinou možnost.
Matka Tereza byla Panna. Rozhodně netvrdím, že všechny Panny jsou jako Matka Tereza, ale tento druh obětavého chování je pro Panny běžný. Matka Tereza byla světice, která sloužila nejchudším a nejnemocnějším z chudých. Panny mají tendenci dávat druhým na vlastní úkor, a přestože to není špatná věc, jako v případě Matky Terezy, musíte se jen ujistit, že tato energie směřuje k těm, kteří vaši lásku a pozornost skutečně potřebují a zaslouží si ji.

Panny se musí naučit stát si za svým a za tím, co je správné. Musíte se chopit své síly a projevit život, který si zasloužíte a v němž pomáháte lidstvu v tom nejlepším světle. To může znamenat odstranění toxických lidí, míst a situací, které vám brání v rozkvětu. To je něco, s čím mohou mít Panny potíže kvůli své vrozené loajalitě a uzemněné povaze. Mají tendenci přijímat věci tak, jak jsou, a to může způsobit, že se zapletou do systémů, které nejsou v souladu s jejich pravdou, aniž by viděli širší souvislosti.

U Panen se často projevují problémy se žaludkem a trávicím systémem, které jsou důsledkem přijímání toxických energií ostatních lidí v jejich okolí. Z duchovního hlediska je symbolické, když se podíváme na energetický
systém čaker, protože v této části těla sídlí naše sebeúcta. Pokud jste Panna, obklopte se lidmi, kteří se k vám budou chovat stejně dobře jako vy k nim.

Já jsem Alegsa

Již více než 20 let se profesionálně věnuji psaní horoskopů a svépomocných článků.

Dnešní horoskop: PannaSouvisející štítky